Bravea

Vi digitaliserar arbetsflöden.Bravea erbjuder IT-tjänster,
från rådgivning till mjukvaruutveckling
 
Vi är bäst på

Digitalisering av
arbetsflöden

Förenkling, standardisering och automatisering av arbetsflöden.

Digitalt
långtidsbevarande

Migrering och konvertering av data från verksamhetssystem till e-arkiv.

Skräddarsydda
applikationer

Unika affärskritiska applikationer på alla operativsystem.

Kontakta oss!
 

  • 070 - 636 56 36

  • info@bravea.se

    BRAVEA GROUP AB

    TEL: 070-6365636

    ORG.NR: 556917-9541

    © Copyright 2019 Bravea Group AB.